SEMUA PELAJAR BOLEH CEMERLANG

Jul 14, 2017

Tugasan B.M Tingkatan 2. Ulasan.

Tugasan Bahasa Melayu
Tingkatan 2 Gemilang.


      Maklumat di atas ialah berkenaan (tajuk). Antara(tajuk) ialah (1), (2), (3), dan (4). Apabila (1) berlaku , maka ............ . Contohnya, ......... .  Seterusnya, apabila (3) dilakukan pula maka, ............. . Oleh itu semua pihak hendaklah bersama-sama dalam (tajuk) untuk kesejahteraan semua.

(....... patah perkataan)Contoh lain :